tirsdag 11. mai 2010

Sentras

Nå e det omdøypt te Mexicansk aften.....denne gang fekk me som sist servert Overaltå si magalause Mexicanska suppa. Det mangla egentligt bare sombrero så hadde det vært fullkomment for tekilla hadde me, vel heimalaga tjekkisk plommebrennevin så Rhaba sine har brygga sjøl fungerte vel så godt, å samen med "forskjellige"sortar øl så va det et godt arrangement som vanligt. Ja så bra va det at me glømte heilt og ta bilder.
Klok av skade hadde me passa på at matr.forv. ikkje fekk løg i si suppa så te og med han va fornøyde og holdt ut heilt te klokkå blei ni !
Formaen benytta seg av sine privilegier i og ver nettopp formann og kommanderte Tastabussen opp på låven te an Ole Jan sånn at båden konne komma seg ut i friloft, for det kan jo ver at Overaltå ska førast ein plass å då e det best å ver parat.

Medlemmene fekk et godt innblikk i den daglige driften på sentras med: "kaputt motor " å "dra dokker vekk fra bryggå" samt "haben sie benzin bitte" .... på toppen av alt så fekk me og innblikk i kordan turistane sjekke inn på sentras. Ein lererige aften med andre ord !Sekrete hadde meld forfall i kveld, han hadde vært på tur med kortå ( de så suge å så ikkje har egen blogg ) heilt te Amsterdam, å kjenne med de rett så va de nok på tur te et visst distrikt så har røde lys og. Så dermed hadde han brukt opp alt flakså for Berit og måtte holda seg hjemma.
Verre va det med catr.ansv. så prioriterte fodball fremfor klubben...................ka gjer dokker. Det sko vært i losjen så hadde de pelma både han og sverdå alt så fylle med håvestups i fontenen i Kannikkbekken!!! nei de vett ikkje koss gode og medgjørlige formann de har !!!


Nå blir det et lite opphold på grunn av syttenes mai med is å pylse spising, pinsti osv.
Neste gang ska me ha den årlige Go Cart turneringå å det bler nok et fyrverkeri av et mesterskap , me glede oss.


Status for kvelden :
Fravær : Sekrete og Catr.ansv. Begge tildeles bot på kr. 50,-


Egentligt så sko botå for og prioritera fodball fremfor klubben vært på 5000,- men som tidligare nevnt de har en greie formann så kan visa storsinn.


Me sjåast !!

tirsdag 4. mai 2010

Bowlingturneringå

Då va me plutseligt øve på sommarprogrammet i klubben, badingå e på vent te hausten, vel....................någen av medlemmane ( pr.ansv ) klarte ikkje å venta så lenge og har allerede tjuvstarta med å hiva seg i sjøen på sentras. Nå va det kanskje ikkje heilt planlagt men me notere oss jaffal et godkjent bad- i nytt "badetøy".

Log.ansv. stod for kulehivingsturneringå , å som vanligt så består programmet av kulehiving å eding.
Sekrete ankom te fots i fra austre bydel, hadde Berit gitt an lov te å ta seg ei øl , eller va det kun for gåkonkuransen an e med i at an gjekk ??
Catr.ansv kjøre el-bil og fekk gratis P-plass av Leffien i parkeringsanlegget i Valberget.
Leffi: det va vel gjerna ein ide å bruga strømmen på å varma opp badstuå så konne me kjørt vanlige samlingar te skoleferien begynte !!Det va høge standard på kulehivingå i år.
Enkelte av medlemmane markerte seg tidligt å la et stort press på resten av deltagarane.
Det blei på forhånd annongsert at "byttå" sko tebage te cat.ansv.
Han måtte kjempa hardt i turneringå men trydde te med någen striker heilt på slutten , å konne te slutt innkassera medaljen.
Det e bare te å gratulera med fysste plassen.


De andre plassane fordelte seg som følger:
2.Plass Matr.forv.
3.Plass Formaen
4.Log.ansv.
5.Plass Sekrete.

Som vanligt så fekk me servert et nydeligt måltid, til og med matr.forv. blei imponerte når an te slutt fekk maden UDEN løg.

Status for kvelden:

Klubbmester i Bowling 2010 : Catr.ansv.

Fravær : Pr.ansv. ( an hadde ikkje torre kler ) bot kr. 50,-

Neste samling : Mandag fystkommande.