onsdag 21. april 2010

Ekstra Nyheter

Det e ein glede å konna meddela at ting ser ut te og løysa seg:


1. Luftrommet øve Norge e for øyeblikket åpent.


2. Drolten på sentras e lokaliserte og syndaren e identifiserte.


Itte nitidigt arbeid av Steinesen & sønn så blei an altså fonnen i går kveld. Pr.ansv. tog an inn på bagrommet og fekk analysert an. Sporå går te hytta nr. 1 å kem va der : jo an Peter å hu Jana.
Peter ede mye sjølfanga vilt å hu Jana har svere kropp å dusje mye sånn at der bler mye avfall.

Å der va de ferige på sentras !!!


Då va alt tebage te det gamla !

tirsdag 20. april 2010

Sista Treningå

Det e vemodigt, men hallen e altså stengde for sesongen. Der e mye så e stengt for tiå men det skyldes skyer å aska fra ein holme lenger vest. Forskjellen på de å oss e at der kan de bada ude heila året i sånne varme kulpar mens me må ty te badstuå te Leffien for å få oss någe lonk i skrotten. Vel eg vett nå ikkje ka så e best eller verst eg då men me må altså konstantera at Leffien har stengd hallen for sesongen å det skyldes ikkje aska i fra Island men i likhed med Islendingane dårlige økonomiske styring. Så då hadde me någe felles då.

Pr.ansv.melde frafall i kveld, an sko på droltajakt. Ja du leste heilt rett , droltajakt. Det har seg altså sånn at Bøhme sine ( någen tyskara ) og Bellemann ( og ein tysker ) for ikkje å snakka om Junker sine så OG e ein tysker , eller pylsis, så me seie har drede så pass på sentras at ein eller aen plass på det svera senteret står det ein tyskerdrolt og sperre heile driden. Ja driden.
Der e så pass mye at gravemaskin e på plass for å finna syndaren ,så dermed e droltajakten 2010 i gang å me vente i spenning kem så blir udstemte.

Log.ansv. melde og forfall uden egentligt å oppgi någe grunn men det kan ver at Honey har komandert an te et eller aent å då vett me adle så kjenne hu at då e det bare å lya.
Me har det jo sånn i klubben at einaste gyldige grunn te ikkje å komma e signerte å stempla kvittering fra Hviddingen. Det spørs om me ikkje må legga inn ein fotnote i reglane , så forøvrigt adle kjenne, om at når Honey kommandere ja så e det og gyldige grunn.På den aen sia så tror eg der kan bli mye frafall då så det besta e nok å la det ver med Hviddingen.

Catr.ansv. melde og frafall, han e i udgangspnktet et askeoffer for han sko vært på melkebudkonferanse i Litauen eller någe sånn å måtte ver hjemma. Å så va der så mange så sko ha mad på klubbens udsøkta gadekjykken at an ikkje kom i fra.

Klubbens program frem te skoleferien e nå sendt ut og det e gledeligt å registrera at klassikaren "Lutsi Event Tour" e tebage på plakaten itte fjorårets katastrofala ver. Her må me skylda på Gislefossen, eller Gissien så me lige å sei. At an ikkje kan ordna med skikkeligt ver når klubben ska på flåtetur, me får setta vår lit te hu der "me sjåast" figuren på TV2 i år.
Andre ting så og står på programmet e: Bowling, Go Cart, tur te sentras og sist men ikkje minst Vårens vakraste der Sekrete tar oss med ud te holmar å skjer. Nå e den turen lagt heilt te slutt sånn at me får rigeligt med tid te komma osser te treningå begynne igjen te hausten.
All udeståande gjeld må og gjørs opp før avgang her i tilfelle någe sko gå galt Å det gjør det !Klubbkveldane fremøve e på mandagane siden sekrete går på kortå, de så suge å så ikkje har egen blogg.

Status for kvelden:
Fravær : Log.ansv. Pr.ansv. Catr.ansv. Adle ilegges bot på kr.50,-

Vel då e det bare å ønska medlemmane velkommen te Bowlingturneringå på den vanlige plassen mandag 3.Mai.

Nærmare tidsponkt vil bli sendt medlammane på elektronisk post.


Vel møtt.

tirsdag 13. april 2010

Tirsdag 13 April

Som eg har skrevet å sagt før -det nærme seg siste trening med stormskritt og våren e i anmarsj. Det vise tydeligt blant medlemmene og - så har begynt å finna frem 2 hjuls doningane.
Han inante ( pr.ansv) har fonne frem skoteren sin å kjøre dermed stekningen sentras - Tasta uden å måtta betala bompenger. Det byr nå på ein rekke utfordringar då det e påkrevd å stilla på trening i reglementært antrekk. Det e jo et syn å se adle klubbremediane bli pakte ud av skoteren å dandert på itte adle kunstens reglar for så å bli pakte ner igjen i same rekkefølgen.
Å eg låve dokker det e ikkje øvelatt te tilfeldighedane koss det ska både kles av og på.
Ønske dokker gratis onderholdning e det bare å møda på p-plassen te Leffien.
Catr.ansv. har fonne frem Harlyen sin å itte flyttingå så hadde han panikk for han fant ikkje klubbcapsen sin og frykta bot for det. Han fant an i ein av flyttekassane og i lykkerusen GLØMTE han og ta på seg klubbjakken så der gjekk an på ein aldri så liden smell.

Me har sagt det før og gjentar det så gjerna; en må dusja før en går i bassenget. Det e der mange så slide med og huska på å det e bare å innse det, det e de så har navn så me ikkje klare å uttala så ikkje klare å få det med seg. Nå e det ikkje bare hos oss dette e et problem se bare her www.rogalandsavis.no/nyheter/article5065510.ece.
Kan det ver så forbanna vanskeligt å skrua på ein dusj og vaska seg med såba .....

De så fylle med i mediene har sikkert fått med seg at de så heie på Paven slide ein smule for tiå, å de av dokker så fylle med på klubbens blogg har sikkert fått med seg at i badstuå vår så har med ein............................... ja Pastor.
Mange brikker falt på plass i kveld å Pastoren vandra stilt rondt i badstuå med et flakkande blikk blant "korguttane" sine, ja du leste rektigt KORGUTTANE for me e flinke å synga "Jag ringer på fredag" å andre hittar å me har som sagt ein Pastor blant oss så eg meine fyll med ....ka tid sprekke boblå . Pater Podlest bler å regna som ein liden kosegutt i forholdt te det som ittekvert blir og avdekka mydlå VÅR pastor og HANS korguttar.
Endeligt vil me få brukt for pr.ansv han får litt å fronta.

Så te kveldens samling:
Det va kjekt å registrera at me va samla adle i dag, det e løye med det der e alltid någen verdensproblemer så må løysas.
De mer trivielle tingå så som vårprogrammet ITTE at Leffien har låst dørå de banke me igjønå på et minutt.
Me e enige om at samlingane itte 20 april bler kver mandag sånn at Sekrete rekke kortå , så forresten suge å ikkje har egen blogg.

Status for kvelden:
Adle mann adle
Catr.ansv tildeles ei bot på kr. 50,- for ureglementert antrekk.

Neste samling : Tirsdag 20 April.

Vel møtt!

mandag 5. april 2010

Tirsdag itte Påske

Då va påsken øve og de så sko korsfestas e festa og de så sko stå opp igjen har gjort det å me går inn i siste innspurt i treningå før Leffien stenge hallen for sommaren !! Ja du leste rektigt Leffien å di har bestemt at hallen ska ver stengt fra mai te september så då må me finna på andre ting å gjør på i stedet, å det gjør me.
Siste trening i hallen i år e 20 april.
Medlemmene feire påsken på forskjelligt vis, någen tar te Sauda någen feire høytiden i byen någen tar te varmare strøg.
Pr.ansv. og formaen derimod feire tradisjonelle påske og går fra hytta te hytta i påsken, i fra 12èn te 5èn te na mor og te hyttå med sjøen. Så e det og et svare strev med og bringa druer , både grøne og blå, fra lagjet å heim te na mor.Då e det godt å ha den grøna flaskå å ty te itte ei harde økt mydlå hyttene, lagjet og hyttå med sjøen.
Matr.forv- har benytta påsken te å prøva å få melda på Liverpool te Lyngdalscupen , nå vett me ikkje heilt utfallet her for e det någe matr.forvaltaren ikkje har greia på så e det fotball men ein ting ska an ha an legge sjelå i det.
Log.ansv. har levd opp te tittelen og ført folk i fra plass te plass , an e nå mer enn gode syns nå me då.

Så te dagens samling:

Ikkje adle klare å få med seg kjøreplanen sjøl om det står skreve her på siå ka tid en ska møda opp.
Sekrete og matr.forv. tog ein planleggingsdag i dag så de kom ikkje. Ka sekrete gjelde så potla han i båden, kjenne me an rett så hadde han vel skjult ett å aent for Berit i båden itte påsken så han måtte rydda opp i.
Catr.ansv. va råden i kroppen så han kom heller ikkje.
Men me så va der fekk trent og løyst verdensproblemer som vanligt.
Så kan en gjissa kem så dusja i dusjen te pr.ansv. i dag !!!!!! Say no more !!


Status for kvelden:

Fravær: Catr.ansv. - matr.forv. - sekrete adle ilegges bor på kr. 50,-

Neste samling :Tirsdag 13 april.

Vel Møtt !