tirsdag 4. mai 2010

Bowlingturneringå

Då va me plutseligt øve på sommarprogrammet i klubben, badingå e på vent te hausten, vel....................någen av medlemmane ( pr.ansv ) klarte ikkje å venta så lenge og har allerede tjuvstarta med å hiva seg i sjøen på sentras. Nå va det kanskje ikkje heilt planlagt men me notere oss jaffal et godkjent bad- i nytt "badetøy".

Log.ansv. stod for kulehivingsturneringå , å som vanligt så består programmet av kulehiving å eding.
Sekrete ankom te fots i fra austre bydel, hadde Berit gitt an lov te å ta seg ei øl , eller va det kun for gåkonkuransen an e med i at an gjekk ??
Catr.ansv kjøre el-bil og fekk gratis P-plass av Leffien i parkeringsanlegget i Valberget.
Leffi: det va vel gjerna ein ide å bruga strømmen på å varma opp badstuå så konne me kjørt vanlige samlingar te skoleferien begynte !!Det va høge standard på kulehivingå i år.
Enkelte av medlemmane markerte seg tidligt å la et stort press på resten av deltagarane.
Det blei på forhånd annongsert at "byttå" sko tebage te cat.ansv.
Han måtte kjempa hardt i turneringå men trydde te med någen striker heilt på slutten , å konne te slutt innkassera medaljen.
Det e bare te å gratulera med fysste plassen.


De andre plassane fordelte seg som følger:
2.Plass Matr.forv.
3.Plass Formaen
4.Log.ansv.
5.Plass Sekrete.

Som vanligt så fekk me servert et nydeligt måltid, til og med matr.forv. blei imponerte når an te slutt fekk maden UDEN løg.

Status for kvelden:

Klubbmester i Bowling 2010 : Catr.ansv.

Fravær : Pr.ansv. ( an hadde ikkje torre kler ) bot kr. 50,-

Neste samling : Mandag fystkommande.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar