onsdag 21. april 2010

Ekstra Nyheter

Det e ein glede å konna meddela at ting ser ut te og løysa seg:


1. Luftrommet øve Norge e for øyeblikket åpent.


2. Drolten på sentras e lokaliserte og syndaren e identifiserte.


Itte nitidigt arbeid av Steinesen & sønn så blei an altså fonnen i går kveld. Pr.ansv. tog an inn på bagrommet og fekk analysert an. Sporå går te hytta nr. 1 å kem va der : jo an Peter å hu Jana.
Peter ede mye sjølfanga vilt å hu Jana har svere kropp å dusje mye sånn at der bler mye avfall.

Å der va de ferige på sentras !!!


Då va alt tebage te det gamla !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar